Fiscale voordelen

“Bedrijfsvoetreflexmassage fiscaal ook aangenaam”

De belastingdienst betaalt mee aan de bedrijfsvoetreflexmassages. Ook  in de werkkostenregeling!

Arbovoorziening
Op basis van de Arbo-wet bent u verplicht uw medewerkers gezond en veilig te laten werken. U kunt bedrijfsvoetreflexmassage op de werkplek verstrekken als Arbovoorziening.
Als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, wordt bedrijfsvoetreflexmassage door de belastingdienst als vrije verstrekking gezien. Het is daarmee aftrekbaar van de loonbelasting. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • u heeft een Arboplan;
  • bedrijfsvoetreflexmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arboplan;
  • bedrijfsvoetreflexmassage vindt tijdens werktijd plaats;
  • de medewerker is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Deze voorwaarden staan opgenomen in het handboek Loonheffingen onder 20.1.9 arbovoorzieningen, van de belastingdienst.

BTW aftrekbaar
Ook kan de in rekening gebrachte BTW in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Gemeenten en provincies kunnen de in rekening gebrachte BTW terugvragen uit het BTW-compensatiefonds. De directie begrotingszaken van het ministerie van Financiën is voor dit fonds verantwoordelijk.

De werkkostenregeling
Als werkgever mag u op basis van de werkkostenregeling (WKR) 1,2%[1] van het totale fiscale loon (als vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers.

Wat zijn uw mogelijkheden in de werkkostenregeling?
U kunt kiezen om de bedrijfsvoetreflexmassages aan uw medewerkers te verstrekken of te vergoeden.

Bedrijfsvoetreflexmassage als verstrekking
Ook in de werkkostenregeling kunt u uw medewerkers in de gelegenheid stellen om op de werkplek gebruik te maken van bedrijfsvoetreflexmassage. U mag deze verstrekking dan op nihil (€ 0) waarderen, waardoor u geen belasting betaalt! Arbovoorzieningen, zoals voetreflexmassage op de werkplek, vallen namelijk onder de nihilwaarderingen. U dient wel aan de voorwaarden van een vrije verstrekking te voldoen. Bedrijfsvoetreflexmassages kunnen dan onbeperkt worden verstrekt aan uw medewerkers.

Bedrijfsvoetreflexmassage als vergoeding
U kunt ook een vergoeding aan uw medewerkers geven om gebruik te maken van de bedrijfsvoetreflexmassages, bijvoorbeeld in de vorm van een Persoonlijk GezondheidsBudget (PGB).
Mocht u hiervoor kiezen, dan wordt dit gezien als loon van de medewerker. U kunt de factuurwaarde (inclusief BTW) ten laste brengen van de vrije ruimte (1,2% van het totale fiscale loon). U betaalt dan ook geen belasting!

Voor fiscale aangelegenheden kunt u zich wenden tot uw belastinginspecteur.


[1] Als u boven het percentage uitkomt betaalt u over het bedrag 80% loonbelasting (als eindheffing).

Reacties zijn gesloten.