Menu Sluiten

Klachtenregeling

Op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) heb ik een klachtenregeling. De Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft deze regeling opgesteld. De regeling regelt de omgang met onvrede, tekorten of klachten over de praktijk of de therapeut. Klachten, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, verlopen via de klachten- of geschillencommissie.

De belangrijkste regels zijn:

  • Maak uw onvrede of klacht bespreekbaar met mij
  • Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u de klachtenfunctionaris vragen u te ondersteunen bij het formuleren en bij het oplossen van uw klacht
  • Indien de inzet van de klachtenfunctionaris of de afhandeling van uw klacht onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG), die een bindende uitspraak zal doen

U kunt door mijn lidmaatschap bij de VNRT en SCAG rekenen op een zorgvuldige en deskundige behandeling van uw klachten.